ข้อมูลที่พัก: อังเคิลโจ เกสท์เฮาส์

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : อังเคิลโจ เกสท์เฮาส์
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 590 - 690 บาท
  • ที่อยู่ : 23 ถนนสันติธรรม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5340 5141-2
  • จำนวนห้อง : 11 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ao@unclejoe-guesthouse.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย