ข้อมูลที่พัก: เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 7,800 - 7,800 บาท
 • ที่อยู่ : 108 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5382 0140, 0 5325 3666
 • จำนวนห้อง : 384 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : lemeridien.chiangmai@lemeridien.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย