ข้อมูลที่พัก: ดอยคำรีสอร์ท

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : ดอยคำรีสอร์ท
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,800 - 7,500 บาท
  • ที่อยู่ : 58 หมู่ 3 ตำบลแม่เหี๊ยะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5311 4099-102
  • จำนวนห้อง : 24 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : resort@doikhamresort.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย