ข้อมูลที่พัก: ซี เอช เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : ซี เอช เชียงใหม่
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 850 - 2,125 บาท
 • ที่อยู่ : 10 ถนนเจริญประเทศ ซอย 8 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5382 0977-80
 • จำนวนห้อง : 110 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : rsvn.cnx@imperialhotels.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย