ข้อมูลที่พัก: บ้านก๋องคำ

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : บ้านก๋องคำ
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 2,500 - 4,700 บาท
  • ที่อยู่ : 117/2 ถนนป่าตัน ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5387 2659-60
  • จำนวนห้อง : 8 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : baangongkham@gmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย