ข้อมูลที่พัก: บ้านท่าศาลา

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : บ้านท่าศาลา
  • สถานที่ : เมือง
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 8,500 - 13,500 บาท
  • ที่อยู่ : 55/5 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5385 0111
  • จำนวนห้อง : 8 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : info@banntazala.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย