ข้อมูลที่พัก: อมตะ ล้านนา

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : อมตะ ล้านนา
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 3,500 - 4,500 บาท
  • ที่อยู่ : 222/2 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5381 8628-9
  • จำนวนห้อง : 12 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : amatalanna@hotmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย