ข้อมูลที่พัก: เดอะ พูห์ คอทเทจ

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : เดอะ พูห์ คอทเทจ
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 500 - 1,200 บาท
  • ที่อยู่ : 24 ซอย 17 ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 50200
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5389 4769, 08 7777 6800
  • จำนวนห้อง : 6 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : taweesunp@gmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย