ข้อมูลที่พัก: สุกันทรา แคสเคด รีสอร์ท

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : สุกันทรา แคสเคด รีสอร์ท
  • สถานที่ : แม่ริม เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 4,970 - 18,000 บาท
  • ที่อยู่ : 12/2 หมู่ 8 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1881 1444, 08 1881 6570
  • จำนวนห้อง : 6 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : info@sukantara.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย