ข้อมูลที่พัก: บุปผาธารา

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : บุปผาธารา
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 100 - 1,300 บาท
  • ที่อยู่ : 12/1 ซอย 4 ถนนพระปกเกล้า หลังตลาดประตูเชียงใหม่ ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5381 4679, 0 5381 4691
  • จำนวนห้อง : 21 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : bupatara@gmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย