ข้อมูลที่พัก: บ้านโสฬส ริมปิง

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : บ้านโสฬส ริมปิง
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 4,000 - 6,500 บาท
  • ที่อยู่ : 76 หมู่ 5 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5336 8329, 08 1466 2479, 08 6345 3038
  • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : info@baansorosrimping.com, pidjalewparadise@baansorosrimping.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย