ข้อมูลที่พัก: บัวษรี

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : บัวษรี
  • สถานที่ : สารภี เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,000 - 3,000 บาท
  • ที่อยู่ : 50 หมู่ 1 บ้านต้นโชคหลวง อำเภอสารภี ตำบลไชยสถาน จังหวัดเชียงใหม่ 50140
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5343 8302-3, 08 650 00821
  • จำนวนห้อง : 7 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : reservation@thailandcottage.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย