ข้อมูลที่พัก: วิน เพลส

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : วิน เพลส
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,400 - 4,000 บาท
 • ที่อยู่ : 120/3 หมู่ 2 ถนนมหิดล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5381 2828
 • จำนวนห้อง : 92 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : info@thewinplace.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย