ข้อมูลที่พัก: ลานนาวดี

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : ลานนาวดี
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 6,500 - 9,500 บาท
  • ที่อยู่ : 120/1 หมู่ 6 ถนนสันผีเสื้อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 4949 9701, 08 9262 9716
  • จำนวนห้อง : 9 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : granaryresort@yahoo.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย