ข้อมูลที่พัก: เคียงดาวรีสอร์ท

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : เคียงดาวรีสอร์ท
  • สถานที่ : สันทราย เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 900 - 5,000 บาท
  • ที่อยู่ : 117 หมู่ 11 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5587 7079, 0 2296 4950
  • จำนวนห้อง : 14 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : info@keangdaoresort.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย