ข้อมูลที่พัก: สไมล์เฮาส์บูติค

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : สไมล์เฮาส์บูติค
  • สถานที่ : หลังโรงพยาบาลรวมแพทย์ ประตูเชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 700 - 1,200 บาท
  • ที่อยู่ : 3/5 ถนนสุริยวงศ์ 1 ตำบลหายยา หลังโรงพยาบาลรวมแพทย์ ประตูเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5320 6210
  • จำนวนห้อง : 14 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : smile208@loxinfo.co.th
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย