ข้อมูลที่พัก: ภัชกิจ เฮ้าส์

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : ภัชกิจ เฮ้าส์
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 550 - 650 บาท
  • ที่อยู่ : 8/1 ถนนอารักษ์ ซอย 7 ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5381 4739-40, 0 5381 4759
  • จำนวนห้อง : 30 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : pachkit@hotmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย