ข้อมูลที่พัก: สวนออมโชค

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : สวนออมโชค
  • สถานที่ : จอมทอง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 2,000 - 4,500 บาท
  • ที่อยู่ : 174 ซอยออมโชค กม. 71.5 ถนนหางดง-ฮอด ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 9770 0035, 08 1844 3788, 08 9434 2092
  • จำนวนห้อง : 3 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย