ข้อมูลที่พัก: ริมปิงเรสซิเดนท์

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : ริมปิงเรสซิเดนท์
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 450 - 950 บาท
  • ที่อยู่ : 352/3 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5326 1049, 0 5326 1098, 08 1530 5501
  • จำนวนห้อง : 23 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : info@rimpingsukiandresident.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย