ข้อมูลที่พัก: เฮือนสักงาม รีสอร์ท

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : เฮือนสักงาม รีสอร์ท
  • สถานที่ : แม่ริม เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 500 - 1,500 บาท
  • ที่อยู่ : บ้านสันโป่ง ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 9755 3398, 08 1681 2769, 08 1820 1620
  • จำนวนห้อง : 2 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : tong4p@yahoo.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย