ข้อมูลที่พัก: ม่อนจุ๊คัว รีสอร์ท

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : ม่อนจุ๊คัว รีสอร์ท
  • สถานที่ : เวียงแหง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 200 - 700 บาท
  • ที่อยู่ : 157 หมู่ที่ 10 บ้านกองลม ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 086 198 7888
  • จำนวนห้อง : 8 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย