ข้อมูลที่พัก: โชคทวี แมนชั่น

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : โชคทวี แมนชั่น
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 350 - 400 บาท
  • ที่อยู่ : 58/28 หมู่ที่ 5 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 5000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5326 6070-1, 08 1992 5584, 08 6916 5783, 08 9950 8478
  • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : buntivar@bot.or.th
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย