ข้อมูลที่พัก: บ้านอ้ายหล้า

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : บ้านอ้ายหล้า
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 600 บาท
 • ที่อยู่ : 11 ถนนโสตศึกษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5322 3683, 08 6516 7776
 • จำนวนห้อง : 25 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : info@banilah.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย