ข้อมูลที่พัก: ปอง-โอ เกสท์เฮ้าส์

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : ปอง-โอ เกสท์เฮ้าส์
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 450 - 600 บาท
  • ที่อยู่ : 62 ถนนเจดีย์ปล่อง ตำบลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5322 2128, 08 9755 4150
  • จำนวนห้อง : ไม่มีข้อมูล
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : pong-o-guesthouse@hotmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย