ข้อมูลที่พัก: เอ็ม เค เกสท์เฮ้าส์ เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : เอ็ม เค เกสท์เฮ้าส์ เชียงใหม่
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 350 - 350 บาท
 • ที่อยู่ : 192 ถนนเจริญประเทศ ระหว่างซอย 10 และ 12 (ซอยร่มเย็น) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5381 9113, 08 1603 3083, 08 9191 1209, 08 9191 1432
 • จำนวนห้อง : 16 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : mkchiangmai@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย