ข้อมูลที่พัก: ปางไม้สัก

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : ปางไม้สัก
  • สถานที่ : แม่ออน เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 700 - 2,400 บาท
  • ที่อยู่ : 119 หมู่ 2 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5342 3389, 0 5040 0853, 0 5312 6032 , 08 1997 1068
  • จำนวนห้อง : 2 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย