ข้อมูลที่พัก: บ้านสวนกลางเวียง

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : บ้านสวนกลางเวียง
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,200 - 1,800 บาท
  • ที่อยู่ : 141 หมู่ 7 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 5040 0853, 0 5342 3389
  • จำนวนห้อง : ไม่มีข้อมูล
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย