ข้อมูลที่พัก: สงวนมาลี เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : สงวนมาลี เชียงใหม่
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 550 - 1,800 บาท
 • ที่อยู่ : 145 หมู่ 14 ซอยสุเทพ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5390 3666 , 08 9444 9064, 0 2223 3308, 0 2222 2748, 0 2222 9102
 • จำนวนห้อง : 85 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : sa_nguan_malee@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย