ข้อมูลที่พัก: ดิ แอดเวนเจอร์

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : ดิ แอดเวนเจอร์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 3,500 - 14,000 บาท
 • ที่อยู่ : 100 หมู่ 1 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5380 2444
 • จำนวนห้อง : 72 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : adventure@theadventurehotel.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย