ข้อมูลที่พัก: สวนแม่แตงล้านนา รีสอร์ท

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : สวนแม่แตงล้านนา รีสอร์ท
  • สถานที่ : แม่แตง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 500 - 3,500 บาท
  • ที่อยู่ : 150 หมู่ 10 บ้านทุ่งสีทอง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5347 1075, 08 1308 3761
  • จำนวนห้อง : ไม่มีข้อมูล
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : suanmaetang@yahoo.com, webmaster@suanmaeteanglanna.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย