ข้อมูลที่พัก: หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านช่างเคี่ยน

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านช่างเคี่ยน
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 0 - 0 บาท
  • ที่อยู่ : บ้านช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1961 6030, 08 3322 6627, 08 1594 5549
  • จำนวนห้อง : ไม่มีข้อมูล
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย