ข้อมูลที่พัก: โฮมสเตย์บ้านโปง

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : โฮมสเตย์บ้านโปง
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : สันทราย เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 400 - 400 บาท
 • ที่อยู่ : ชมรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านโปง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1882 9522, 08 1961 5960 , 08 1024 0571
 • จำนวนห้อง : 14 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ecotourism@mju.ac.th
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย