ข้อมูลที่พัก: โฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : โฮมสเตย์บ้านแม่กำปอง
  • สถานที่ : กิ่งแม่ออน เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 550 - 1,200 บาท
  • ที่อยู่ : บ้านแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5322 9526
  • จำนวนห้อง : 17 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : kimrangsit@hotmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย