ข้อมูลที่พัก: ลานนา มันตรา

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : ลานนา มันตรา
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 3,000 - 6,000 บาท
 • ที่อยู่ : 146 ถนนป่าตัน ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5311 0345-7
 • จำนวนห้อง : 30 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : info@lannamantra.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย