ข้อมูลที่พัก: บ้านไร่ยางโตน

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : บ้านไร่ยางโตน
  • สถานที่ : เชียงดาว เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 500 - 6,500 บาท
  • ที่อยู่ : 208 หมู่ 12 ซอย9 บ้านโรงวัว ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1950 4993, 08 1952 7728, 0 5212 1626
  • จำนวนห้อง : 11 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : yangtone@loxinfo.co.th
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย