ข้อมูลที่พัก: เรือนระมิงค์

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : เรือนระมิงค์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,850 - 9,000 บาท
 • ที่อยู่ : 17-19 ถนนลอยเคราะห์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5327 1777, 0 5327 0042-44
 • จำนวนห้อง : 76 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : info@raminglodge.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย