ข้อมูลที่พัก: ไนท์ซาฟารี รีสอร์ท

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : ไนท์ซาฟารี รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : หางดง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,100 - 5,400 บาท
 • ที่อยู่ : 33 หมู่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5399 9015, 0 5399 9000 ต่อ 3001, 3004
 • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : resort@chiangmainightsafari.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย