ข้อมูลที่พัก: นิ่มซี่เส็ง เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : นิ่มซี่เส็ง เชียงใหม่
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 699 - 1,199 บาท
 • ที่อยู่ : 79 ถนนเวียงพิงค์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5320 2016-7
 • จำนวนห้อง : 165 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย