ข้อมูลที่พัก: มณีนาราคร

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : มณีนาราคร
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,800 - 15,000 บาท
 • ที่อยู่ : 99 ถนนศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5399 9555
 • จำนวนห้อง : 119 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : maninarakorn@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย