ข้อมูลที่พัก: สตาร์โฮม

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : สตาร์โฮม
  • สถานที่ : ฮอด เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 350 - 400 บาท
  • ที่อยู่ : 520 หมู่ 2 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5383 1348 , 08 1716 9109
  • จำนวนห้อง : 24 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : treegether@hotmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย