ข้อมูลที่พัก: กรีนแดง

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : กรีนแดง
  • สถานที่ : ดอยหล่อ เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,000 - 2,500 บาท
  • ที่อยู่ : 37 หมู่ 10 บ้านผะนัง ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5336 7281, 08 5116 0557
  • จำนวนห้อง : 3 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย