ข้อมูลที่พัก: บัวตองรีสอร์ท

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : บัวตองรีสอร์ท
  • สถานที่ : แม่แตง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 100 - 1,000 บาท
  • ที่อยู่ : 1/23 หมู่ 8 ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1952 3259, 0 5393 9156
  • จำนวนห้อง : 5 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : info@buatongresort.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย