ข้อมูลที่พัก: วิภาเฮ้าส์

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : วิภาเฮ้าส์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 700 - 900 บาท
 • ที่อยู่ : 14-14/1 ถนนลอยเคราะห์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5320 8229, 08 1366 5863, 08 6671 8248, 08 1673 0095
 • จำนวนห้อง : 40 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : info@vipahouse.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย