ข้อมูลที่พัก: พิกุลทอง เซอร์วิส โฮม

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : พิกุลทอง เซอร์วิส โฮม
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,500 - 3,500 บาท
  • ที่อยู่ : 114 หมู่5 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 53426 931-3, 08 3989 0874
  • จำนวนห้อง : 18 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : knokpatht@pkthome.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย