ข้อมูลที่พัก: สินธนารีสอร์ท

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : สินธนารีสอร์ท
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 800 - 1,600 บาท
  • ที่อยู่ : 165-166 ถนนสุเทพ ซอยวัดอุโมงค์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5381 1590 - 97
  • จำนวนห้อง : 140 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : sinthanaresort@yahoo.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย