ข้อมูลที่พัก: โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์
  • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 600 - 2,000 บาท
  • ที่อยู่ : 291 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5324 9349
  • จำนวนห้อง : 16 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : fio_econ@hotmail.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย