ข้อมูลที่พัก: ฟ่อนคำวิลเลจ

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

  • ชื่อโรงแรม : ฟ่อนคำวิลเลจ
  • สถานที่ : หางดง เชียงใหม่
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 3,500 - 25,000 บาท
  • ที่อยู่ : 333 หมู่ 11 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 53125 333–41, 08 5037 0333
  • จำนวนห้อง : 50 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : sales@fondcome.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย