ข้อมูลที่พัก: ไลฟ์ อัพ ลองสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : ไลฟ์ อัพ ลองสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : สันทราย เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,000 - 3,500 บาท
 • ที่อยู่ : 205 หมู่ 9 ตำบลหนองหาน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5335 4511-20
 • จำนวนห้อง : 46 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย