ข้อมูลที่พัก: บ้านเรือหางแมงป่อง

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : บ้านเรือหางแมงป่อง
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,200 - 2,500 บาท
 • ที่อยู่ : 381/1 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1960 9398, 08 1951 0791, 0 5326 0223
 • จำนวนห้อง : 5 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : info@scorpiontailed.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย