ข้อมูลที่พัก: รัชนี แอนด์ รีสอร์ท

จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

 • ชื่อโรงแรม : รัชนี แอนด์ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : สันทราย เชียงใหม่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 500 บาท
 • ที่อยู่ : 260 หมู่ 8 ตำบลหนองหาร (หลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1439 4741, 08 1452 5238, 0 5349 9040
 • จำนวนห้อง : ไม่มีข้อมูล
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย